Senzillament 02: copagament o repagament

Senzillament
Senzillament 02: copagament o repagament?

Senzillament 02: copagament o repagament?

PDF: Senzillament 02: copagament o repagament?
PDF (en castellà): Senzillament 02: copago o repago?

Enllaços d’interès:

Activitats per al debat:

  • Pacients, usuaris, clients? Què som quan anem al metge?
  • L’assistència sanitària universal i gratuïta és un mecanisme de redistribució de la riquesa. Per què?
Standard